1. Home
  2. Expertise
  3. Project- en interimmanagement

Project- en interimmanagement

Passie voor vastgoed

FrisoXpert is synoniem voor ‘passie voor vastgoed’! Daarom kan bij FrisoXpert iedere vraag betreffende vastgoed worden gesteld. Of het nu gaat om incidentele opdrachten, vastgoedmanagement, contracten of om tijdelijke ondersteuning.

Als een opdrachtgever in plaats van een losse opdracht de behoefte heeft aan een intensievere ondersteuning dan is dat uiteraard mogelijk. Dit kan op projectbasis met een afgebakend begin en einde, maar ook inhuur op interimbasis behoort tot de mogelijkheden.

Strategische vastgoedposities

Zijn strategische posities in de organisatie (tijdelijk) niet ingevuld terwijl bezetting wel is gewenst, dan kan in overleg met FrisoXpert worden bekeken welke ondersteuning er kan worden geboden. Ook relevante leidinggevende ervaring is aanwezig, zodat FrisoXpert breed kan worden ingezet op verschillende vastgoedposities.

Maatwerk

Is het gewenst dat de vastgoed vraagstukken in de organisatie worden opgelost, waarbij er geen pasklare oplossing beschikbaar is?  Vraag dan eens naar de mogelijkheden die FrisoXpert hiervoor biedt.

Menu