1. Home
  2. Privacy verklaring

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FrisoXpert kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruikt maakt van de diensten van FrisoXpert , en/of omdat u deze bij het invullen van het contactformulier op de website van FrisoXpert heeft verstrekt. FrisoXpert kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoon-/faxnummer
  • emailadres
  • IP-adres

WAAROM FRISOXPERT GEGEVENS NODIG HEEFT

FrisoXpert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen wanneer u daarom verzoekt, en/of om u per email, elektronische berichten of post te kunnen benaderen.

Daarnaast kan FrisoXpert uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit een commerciële dienstverlening in het kader van een overeenkomst van opdracht.

BEWAARTERMIJN

FrisoXpert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard voor een termijn die binnen de sector(en) en beroepsgroep waartoe FrisoXpert behoort gebruikelijk of voorgeschreven is. In het geval dat FrisoXpert wettelijk verplicht is uw gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren zullen uw gegevens in ieder geval tenminste bewaard worden gedurende de wettelijk verplichte termijn.

DELEN MET ANDEREN

FrisoXpert verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FrisoXpert worden bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FrisoXpert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FrisoXpert maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FrisoXpert bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De op deze manier verkregen informatie, met inbegrip van het adres van uw computer/tablet/mobiele telefoon (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van FrisoXpert gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FrisoXpert te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FrisoXpert heeft hier geen invloed op.

FrisoXpert heeft Google geen toestemming gegeven om via FrisoXpert verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of op enige wijze te verspreiden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@frisoxpert.com. FrisoXpert zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

FrisoXpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FrisoXpert maakt gebruik van betrouwbare beveiligingssoftware om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FrisoXpert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met FrisoXpert via info@frisoxpert.com of via het contactformulier op de website www.frisoxpert.com.

FrisoXpert is als volgt te bereiken:
T +31(0)20 – 881 65 19
info@frisoxpert.com

Menu