Waardebelang

Wat is waarde? Er is wellicht geen vraag zo subjectief als deze! Gaat er wel eens een dag voorbij dat u niet met de waarde van iets bezig bent geweest?

Waarde is het belang dat iemand toekent aan een goed of een omstandigheid. Waarde is kortom een subjectieve beleving.

Taxeren

Taxeren is het proces van objectiveren van het waardebelang dat wordt toegekend aan een goed of een omstandigheid.

Bij vastgoed is waarde óók afhankelijk van specifieke gebouwkenmerken, lopende (huur)contracten of andere verplichtingen, lokale en regionale omstandigheden. Ook is het belangrijk om vooraf vast te stellen welke waarde wordt gezocht, want er zijn meerdere waardebegrippen mogelijk. Sterker nog, vaak is er zelfs verwarring over de gebruikte en/of benodigde waardebegrippen.

Het juiste waardebegrip gebruiken en daarmee kennis hebben van de juiste waarde, is cruciaal voor de keuzes die moeten worden gemaakt door iedereen die met vastgoed te maken heeft.

Een vak apart

Geen wonder dat vastgoed taxeren een vak apart is en dat daarbij, naast een stuk cijfermatige onderbouwing, ook een portie marktkennis komt die niet in cijfers te vatten is. Om de kwaliteit van de taxatie te borgen, is FrisoXpert aangesloten bij hét taxateursregister NRVT, in de deskundigenkamer ‘Bedrijfsmatig Vastgoed’. Ook is FrisoXpert geregistreerd bij de internationale organisatie RICS.
Taxaties worden uiteraard uitgevoerd volgens de actuele standaarden.

Wat kan FrisoXpert voor u taxeren?

  • Waardebepaling van elk type commercieel vastgoed zoals kantoor-, winkel- en bedrijfsruimten
  • Waardebepaling van verhuurde wooncomplexen, grond en ander exploitatiegebonden vastgoed
  • Taxatiewerkzaamheden ten behoeve van aan- en verkoopbeslissingen, beleggingstransacties, fusies, overnames, faillissementen, aanhuur- en verhuurtransacties en fiscale kwesties
  • Portefeuille-analyses, advisering betreffende portefeuillestrategieën, buy-sell & hold beslissingen
  • Taxatie/advisering betreffende de effecten van bouwkundige aanpassingen op de (huur)waarde van commercieel vastgoed
  • Taxatie/advisering over de performance en de mogelijkheden tot verbetering van de vastgoedportefeuille
Menu